På gång

Välkommen att träffa oss på:
Hygiendagarna i Västerås 20 – 22 mars

Hygiendagarnas syfte är att vara ett forum för ämnes och kunskapsutveckling inom vårdhygien och att stärka kompetensen och samverkan inom föreningen.
Kongressen ger tillfälle att utbyta erfarenheter och erbjuda föreläsningar som leder till både utveckling och fortbildning inom Vårdhygien.

Besök oss även gärna på:
SAMTIT Kongress 25-27 april
Svenska Mässan, Göteborg

Riksföreningen ”Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och -IT” är en frivillig sammanslutning för all inom vården anställd personal som ansvarar för medicin-teknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden.