Cellcomb / Martin Källström

Född 1961

Nuvarande uppdrag

Konsult Invoge AB

Tidigare uppdrag

VD Smokefree Division på Swedish Match, Vice VD på Business unit Personal Care på SCA

Martin Källström
Board member

Telefon:
Mobil:
E-post: