På gång

Vi har mycket på gång framöver, bland annat:

  • Medica mässan – Vår VD Henric Nedéus och vår affärsområdes chef Magnus Strandquist åker ner på den, är i Düsseldorf den 18-21/11. På denna mässa deltar vi enbart som besökare.https://www.medica-tradefair.com/
  • Foodpad kommer att vara med på Europack CFIA mässan den 19-21 November i Lyon Frankrike, besök oss gärna i Hall 6, Stand A66
  • 21+22/11 Höstkongress Riksföreningen Aniva i UpplandsVäsby, Scandic InfraCity” Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom anestesi och intensivvård och närliggande områden. Program: https://aniva.se/wp-content/uploads/2019/10/Program-hostkongress-2019-uppdaterad.pdf
  • 28+29/11 Höstkongress Riksförening för operationsvård, Stockholm Waterfront Congress Center.”Sedan starten 1964 har Riksföreningen för operationssjukvård arrangerat Höstkongress varje år och i år blir det för 55:e gången. En viktig del i vårt program är den medicintekniska industrins utställning.

    Där ges möjlighet att få information, nyheter, prova och ställa frågor. Välkomna!

    Program: http://www.rfop.se/media/2205/programa4-waterfront2019-1.pdf

  • Riksföreningen på Operationssjukvård, Höstkongressen, Stockholm 28-29/12http://www.rfop.se/utbildning-och-evenemang/hoestkongress/