På gång

Besök oss gärna på:
SAMTIT Kongress 25-27 april
Svenska Mässan, Göteborg

Riksföreningen ”Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och -IT” är en frivillig sammanslutning för all inom vården anställd personal som ansvarar för medicin-teknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden.