Budkaveln 2016

Idag är Kristina och Lena på plats i montern på Budkaveln i Trollhättan visar våra produkter för ca 300 st sjukhuspersonal.

Budkaveln