Cellcomb delaktiga i tjänsteinnovation och utveckling inom Landstinget Värmland

Landstinget Värmland, via numer helägda bolaget Experio Lab, satsar på tjänsteinnovation och utveckling för underlätta och skapa förutsättningar för god vård. Kul att vi på Cellcomb kan vara med på på denna utvecklingsresa och bidra till ett förhoppningsvis enklare och säkrare patientomhändertagande tack vare våra unika bäddprodukter.

 

http://nwt.se/arbeteekonomi/2017/01/25/experio-lab-ska-hitta-nya