Vi uppdaterar vår grafiska profil

Vi kommer under den närmaste tiden att uppdatera och förnya vår grafiska profil. Det kommer bland annat innebära att vår hemsida får helt nytt utseende och nya funktioner. Arbete är påbörjat och kommer att vara slutfört någon gång i början av 2022.