Flyttmeddelande

Cellcomb möter just nu en allt större efterfrågan av våra miljövänliga produkter från bland annat sjukvården och livsmedelsindustrin. De närmaste åren står företaget för en stark tillväxt då medvetenhet och efterfrågan på miljövänliga produkter ökar.  För att ytterligare stärka Cellcombs position och konkurrenskraft kommer företaget under sommaren 2014 att flytta sin verksamhet från Karlstad till mer ändamålsenliga lokaler i Säffle.  Cellcomb kommer att hålla stängt veckorna 29-30 för semester och flytt. Befintlig personal kommer att flytta med till de nya lokalerna.

Leveranser till dig som kund kommer att fortgå precis som vanligt under flyttprocessen och de kunder som eventuellt påverkas är redan underrättade. Kunder och leverantörer eller andra intressenter kommer under den närmaste tiden erhålla nödvändig information.  Besök vår hemsida före regelbunden uppdatering.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta VD Henric Nedéus.