Integritetspolicy

Cellcomb AB, 556873-5111 värnar om din personliga integritet och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Det är Cellcomb AB som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Personuppgifter

Om du skickar in en ansökan eller kontaktar oss via e-post eller telefon för att du exempelvis vill köpa våra produkter kommer vi att samla in och spara uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Detta gör vi för att kunna återkoppla till dig. Dina uppgifter sparas i vårt affärssystem så länge det finns lagligt stöd i gällande datalagstiftning för att spara dem.

Om du lämnar uppgifter i samband med jobb/praktik -ansökan kommer dina uppgifter raderas 6 månader efter avslutat ärende.

I de fall det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig delar vi dina personuppgifter med tredje part. Det handlar då om företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi har t.ex. personuppgiftsbiträden som hjälper oss med IT- tjänster (teknisk support, nödvändig drift etc.) Vi har skriftliga avtal med alla våra personuppgiftsbiträden.

Dina rättigheter som registrerad hos Cellcomb:

 

  • Få information om när dina uppgifter samlas in och sparas
  • När du begär det, erhålla information om vilka personuppgifter vi har sparat
  • Få felaktiga uppgifter rättade och komplettera dina uppgifter
  • Få veta ändamålet med de sparade uppgifterna, alltså varför uppgifterna är sparade och vilken rättslig grund som finns bakom
  • Få information om vi tänker överföra informationen till tredje part
  • Få information om hur länge uppgifterna kommer att sparas

Cellcomb måste radera personuppgifter efter initiativ från dig om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för fortsatt lagring eller om du har starkare/mer berättigande skäl till radering än till fortsatt lagring.

Vill du inte längre finnas kvar i vårt kontaktregister, vill du veta vilka uppgifter vi har sparat om dig eller rätta felaktiga uppgifter, ring oss på 054- 7000 400 eller mejla på info@cellcomb.com.