Sensible Solutions använder Cellcombs skyddslakan i ny produkt

I senaste upplagan Number One News, publicerad av NumberOne Forest Industry Network, finns en artikel om Sensible Solutions, ett spin-off företag från forskningen på Mittuniversitetet, som tillsammans med Cellcomb i Karlstad har tagit fram en ny produkt som skapar torrare och skönare nätter för patienter som har problem med läckage. Så här står det: ”Skyddet är ett engångssängskydd med inkontinenslarm och består av ett laminat som integrerar en mjuk absorberande yta och en fuktspärr med tryckt fuktsensor. Skyddet läggs tvärs över patientens madrass och en larmdosa kläms sedan fast vid duken. Om läckage sker, en blöja är full eller inte fungerar, skyddar pappersduken sängen och larmar samtidigt tyst genom larmdosans blinkande diod eller radio.” Vi är väldigt glada för att en av våra produkter har kunnat bidra till utvecklingen av en ny och användbar produkt inom inkontinensvården. För att läsa hela artikeln, klicka här.