Smittfri vård, Clean Care

Vi är med i ett projekt, Smittfri vård (Clean Care), tillsammans med RISE, Karolinska Institutet och ett flertal företag. Syftet med projektet är minska vårdrelaterade infektioner.

https://www.ri.se/nyheter/projektet-smittfri-vard-clean-care-skall-minska-vardrelaterade-infektioner