Varuförsörjningen fortsätter att använda Cellcombs produkter

I den senaste Bäddmaterial-upphandlingen (VF2013-0050) så behöll Cellcomb glädjande nog alla positioner från föregående avtal. Varuförsörjningen som upphandlar åt Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro läns landsting lade i år extra stor vikt vid miljövänliga och återvinningsbara engångsprodukter, som del i landstingens gemensamma ansträngning att minska miljöfarligt avfall. Cellcomb lade anbud på tre helt komposterbara och Svanen-märkta produkter i Biolam®-material, samt vår storsäljare Britsskydd Cellcomfort, och tog också hem alla dessa, och de finns nu för vårdgivare att köpa hos Mediq. Har du funderingar, eller söker beställningsnummer kontakta ansvarig säljare Monica Hindström på 054-7000 430.