PUTTING TRUST IN YOUR FOOD

Livsmedelssäkerhet har aldrig varit högre på agendan. Dagligvaruhandlare, distributörer och slutkonsumenter kräver att man kan lita på att vätskor och kemikalier är inlåsta och att färsk mat förblir just det: färsk, även till utseendet. Det är därför du, när du förpackar mat, faktiskt förpackar mycket mer: ett löfte om obestridlig livsmedelssäkerhet, hygien och värde.

FÖRDELEN MED DEN SLUTNA PADEN:
INGA KEMIKALIER I MATEN

Cellcombs slutna matkuddar är absorbenter som är helt förseglade på alla fyra sidor. De är miljövänliga, mycket absorberande och presterar bättre än traditionella matkuddar, med den extra fördelen att de förlänger lagringstiden, fräschören och utseendet på kött, fisk, fågel, frukt och grönsaker. För ännu längre hållbarhet producerar Cellcomb även en aktiv CO2-pad.

HUR DET FUNGERAR

Cellcombs slutna matabsorbent placeras i botten av brickan. Överflödiga vätskor från maten passerar genom bottenskiktet och absorberas av kärnan. Vätskorna försluts inuti kärnan under en längre tid. Eftersom dynan är stängd frigörs inga kemikalier och fibrerna i det absorberande materialet kommer aldrig i kontakt med maten, vilket kan vara fallet med traditionella matkuddar med öppen kant.

KONTAKT FOOD ABSORBERS

Martin Lundqvist
Mob: +46 72 505 68 47
E-post: martin.lundqvist@cellcomb.com

food_blue_icons