Ledning


Örjan Emanuelsson

Örjan Emanuelsson

Production Manager FoodPad / Production engineer

Mer information »

Camilla Collin

Quality Manager / Production Manager Healthcare

Mer information »
Cellcomb Martin Lundqvist

Martin Lundqvist

Verkställande direktör

Mer information »

Henric Nedéus

Vice VD, Affärsutveckling

Mer information »

Tommy Utterberg

Ekonomichef

Mer information »

Magnus Strandquist

Affärsenhetschef

Mer information »