Miljö och ansvar

Cellcomb_miljö

Vi strävar efter att värna om miljön i varje led i vår produktion. Det här engagemanget för miljön är långsiktigt och syftar till att vi och framtida generationer ska kunna behålla en hög levnadsstandard genom en hållbar ekologisk utveckling. Därför vill vi se till att miljövänliga produkter går från att vara alternativ till standard.

Högt ställda miljökrav

Det säger sig självt att vi ställer höga miljökrav på oss själva och på våra leverantörer, transportörer och distributörer. Miljöfrågorna utgör en central faktor i vår produktutveckling och har resulterat i att vi erbjuder flera varianter på helt komposterbara material baserade på förnyelsebara råvaror. Vi kallar sådana material Biolam®.

Ibland ställs dock krav på produkterna som i dagsläget är svårlösta med komposterbara material. Därför finns även Hygilam®, som kan sorteras för energiåtervinning efter användning.