Miljömärkning

Det säger sig självt att vi ställer höga miljökrav på oss själva och på våra leverantörer, transportörer och distributörer. Miljöfrågorna utgör en central faktor i vår produktutveckling och har resulterat i att vi erbjuder flera varianter på helt komposterbara material baserade på förnyelsebara råvaror. Vi kallar sådana material Biolam®.

De produkter som består av Biolam® är således miljö-certifierade, och du kan läsa mer om våra certifikat i sidmenyn.