DIN CERTCO

DIN CERTCO arbetar med en certifieringsprocess för komposterbara produkter som består av biologiskt nedbrytbara råvaror och licensierar användning av motsvarande miljömärkning framtaget av European Bioplastics (Europeisk Bioplast, f d IBAW Intressegrupp för nedbrytbara material)

Certifiering av miljömärkta produkter är en väsentlig del av industriåtervinning. Den unika miljömärkningen möjliggör identifiering av komposterbara produkter, och produkterna kan sen, tack vare specialutvecklade återvinningsprocesser, fördelas på ett sätt som gör att de kan återgå till sina grundbeståndsdelar. Miljömärkningen för komposterbarhet förser såledesbåde återvinningsstationer och konsumenter med viktig produktinformation.

Cellcomb Biolam® Foodpad innehar DIN CERTCO certifiering för komposterbarhet, och vi anser att denna miljömärkning är ett viktigt ställningstagande inom livsmedelsindustrin.

3 Hemsida Din Certco, http://www.dincertco.de/en/products_made_of_compostable_materials.html, 2013-04-12, 10:32