Historik

  • Bildades 1980
  • 2002 Utökas sortimentet från de traditionella skyddslakanen till hygienprodukter
  • 2007 Flytt till Karlstad
  • 2009 Investmentbolaget köper in sig Cellcomb
  • 2010 Breddas sortimentet igen – den här gången till sängkläder och handdukar
  • 2011 Introduceras Food Pads
  • 2014 Flytt till Säffle