Bra pris och god funktion fick Nordlandssykehuset att välja Cellcombs engångsprodukter

När Nordlandssykehuset HF i Bodø och två av deras sjukhus i Lofoten och Vesterålen behövde nya engångsprodukter, valde man Cellcomb Healthcare. Resultatet var ett smidigt och hygieniskt alternativ till andra engångsprodukter och bomullstextilier.

-Vi använder flera olika produkter, berättar Børre Johnsen, Chef för smittskyddsavdelningen på Nordlandssykehuset HF. Operationslakan, undersökningsunderlägg, tvättlappar, handdukar och sängkläder. En av anledningarna till att vi valde Cellcomb var kombinationen god funktion och ärligt talat bra pris.

HYGIEN OCH MILJÖ VIKTIGT

En viktig aspekt som togs i beaktande vid valet av produkt var hygienen.
-Vi använder sängkläderna på BB, berättar Børre. Det gör att vi inte behöver desinficera sängarna efter användning. Vätske- och bakterieskyddet är tillräckligt bra. Det betyder också att det är lätt att hantera för personalen. Vi hade tidigare papperslakan men de höll ju inte särskilt bra och släppte igenom mycket vätskor.

-Miljöaspekten är förstås viktig, säger Børre. Vi har även gjort mycket lyckade tester av kompostering av vissa produkter i samarbete med vår avfallshanterare. Vi har tillsvidare inte någon kompostering men alla använda engångsprodukter går till att producera fjärrvärme.